Hướng dẫn - AIO Boot - Grub2 Grub4dos Syslinux Clover rEFInd, UEFI-GPT/Legacy-MBR, USB/HDD/DVD, LAN (PXE) - VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Hướng dẫn AIO Boot - Grub2 Grub4dos Syslinux Clover rEFInd, UEFI-GPT/Legacy-MBR, USB/HDD/DVD, LAN (PXE)

mrJaden

Búa Đá Đôi
Tôi đã làm thử với bản DLCBOOT 2017 trên cái usb cũ, với AIO version cũ thành công rồi bạn, boot theo kiểu này là kiểu boot Legacy, nó hiện ra nguyên cái menu như bạn hay thấy. Tôi chụp tất cả hình trên cái usb cho bạn xem đây, bản này cũ nên nó không có các options tích hợp, tất cả đều phải chép bằng tay, tôi có là nhờ còn giữ được cái USB cũ này, nên chỉ việc chép lại các folder và files 2017 của DLC vào là boot lên được. Còn trên part Fat32 thì tôi không hiểu sao tôi đã sửa lại file BCD, chép file Wim 2017 vào folder Wim nhưng khi boot vào UEFI nó vẫn hiện ra cái menu cũ, tôi phải dùng cách rename lại tên file mới với tên file cũ thì mới có WinPE10x64 của 2017.

Còn với bản AIO mới và DLC2019 thì hôm qua tôi có nói ở topic kia của bạn rồi. Chỉ chạy được bản Win10PEx64 trên máy UEFI thôi.

Các hình chi tiết từ usb với bản AIO cũ, các bạn lưu ý các files từ bản DLCboot2017 trong hình, phải có đầy đủ nha các bạn:

Xem phần đính kèm 3418Xem phần đính kèm 3419

Đây là cái file mà tôi đã gửi link ở post phía trên, nó nằm tại menu của DLC1.

Xem phần đính kèm 3420Xem phần đính kèm 3421


Xem phần đính kèm 3422


Còn dưới đây là phần rất quan trong, các bạn dùng bootice check lại xem USB của mình có giống những hình này hay không?

Tôi nghĩ các bạn đặt câu hỏi ở đây chắc là đang có Usb cài sẵn AIO rồi, các bạn cứ làm thử xem có thành công không nhé.
cám ơn bác rất nhiều, mình sẽ test lại, có gửi request cho tác giả AIOBoot nhưng chưa thấy reply
 

Serial Killer

Búa Đá
Hay quá bác, ai cần dùng gì có thể tự build như ý!
Mà góp ý phát cho topic hoàn thiện thêm. Bác có thể built thêm 1 bộ basic để anh em nào không chuyên (hoặc lười :D ) có thể down về boot luôn :)
 

helpme85

Búa Gỗ
Hay quá bác, ai cần dùng gì có thể tự build như ý!
Mà góp ý phát cho topic hoàn thiện thêm. Bác có thể built thêm 1 bộ basic để anh em nào không chuyên (hoặc lười :D ) có thể down về boot luôn :)
Cá nhân mình thấy nó khá bất tiện. Những người không chuyên hoặc lười có thể tải bộ winpe của một vài người đã build là đủ dùng.
 

hd00842

Búa Gỗ
  1. Tải DLC Boot 2016
  2. Mở tập tin vừa tải và chép thư mục DLC1, tập tin DLCBoot.exe, Comdlg32.ocaCOMDLG32.OCX (nếu bạn đặt DLC1 ở phân vùng khác với AIOBOOT thì bạn cần phải chép luôn thư mục Boot) vào thư mục gốc của USB hoặc bất cứ đâu trên ổ cứng HDD. Nếu bạn chép DLC1 vào chung phân vùng với AIOBoot thì bạn cần phải chép 2 tập tin 832864 trong thư mục Boot của DLC vào thư mục Boot của AIOBOOT.
  3. Tải tập tin DLC4AIO.7z và chép tập tin grldrdlc vào thư mục /DLC1/Menu/.
  4. Chép tập tin custom.cfg vào trong thư mục /Boot/grub/. Hoặc dùng Notepad++ hoặc Notepad để tạo thêm 1 tập tin custom.cfg trong thư mục /Boot/grub/ với nội dung như sau và lưu lại:
Ad ơi hướng dẫn này không còn phù hợp với AIOboot mới nhất nữa rồi thêm nữa là đường dẫn tập tin DLC4AIO.7Z die rồi
 

mrJaden

Búa Đá Đôi
Tôi đã làm thử với bản DLCBOOT 2017 trên cái usb cũ, với AIO version cũ thành công rồi bạn, boot theo kiểu này là kiểu boot Legacy, nó hiện ra nguyên cái menu như bạn hay thấy. Tôi chụp tất cả hình trên cái usb cho bạn xem đây, bản này cũ nên nó không có các options tích hợp, tất cả đều phải chép bằng tay, tôi có là nhờ còn giữ được cái USB cũ này, nên chỉ việc chép lại các folder và files 2017 của DLC vào là boot lên được. Còn trên part Fat32 thì tôi không hiểu sao tôi đã sửa lại file BCD, chép file Wim 2017 vào folder Wim nhưng khi boot vào UEFI nó vẫn hiện ra cái menu cũ, tôi phải dùng cách rename lại tên file mới với tên file cũ thì mới có WinPE10x64 của 2017.

Còn với bản AIO mới và DLC2019 thì hôm qua tôi có nói ở topic kia của bạn rồi. Chỉ chạy được bản Win10PEx64 trên máy UEFI thôi.

Các hình chi tiết từ usb với bản AIO cũ, các bạn lưu ý các files từ bản DLCboot2017 trong hình, phải có đầy đủ nha các bạn:

Xem phần đính kèm 3418Xem phần đính kèm 3419

Đây là cái file mà tôi đã gửi link ở post phía trên, nó nằm tại menu của DLC1.

Xem phần đính kèm 3420Xem phần đính kèm 3421


Xem phần đính kèm 3422


Còn dưới đây là phần rất quan trong, các bạn dùng bootice check lại xem USB của mình có giống những hình này hay không?

Tôi nghĩ các bạn đặt câu hỏi ở đây chắc là đang có Usb cài sẵn AIO rồi, các bạn cứ làm thử xem có thành công không nhé.
bản DLC 2019 ko có folder DLC1/Menu rồi bác ạ, lại bế tắc {amazed}
 
Top