Desktop & Văn phòng - ABBYY FineReader 15 CORPORATE (UNLOCK FULL ... UNLIMITED ALL) - Chuyển đổi ảnh scan sang Word, PDF... - VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Desktop & Văn phòng ABBYY FineReader 15 CORPORATE (UNLOCK FULL ... UNLIMITED ALL) - Chuyển đổi ảnh scan sang Word, PDF...

contho22

Gà con
1. Chào các bạn, hôm nay mình share phần mềm ABBYY FINEREADER 15 CORPORATE, mình đã unlock full rồi. Bản này mình unlock sử dụng Lifetime luôn nha. Các bạn test rồi report coi còn lỗi gì không nhé.


2. Bản share lần trước mình tách rời phần cài đặt riêng và phần unlock riêng. Lần share này, để thuận tiện hơn cho các bạn trong việc cài đặt và unlock, mình đã tích hợp phần Setup và silient unlock vào 1 file Repack (2 in 1). Do đó, các bạn chỉ cần download file ABBYY FineReader Corporate (15.0.18.1494)_Repack.exe về. Sau đó chạy file này rồi ngồi rung đùi chờ unlock xong rồi dùng thôi nha. Ngoài ra không phải làm gì hết {big_smile}


3. Dưới đây là link download ABBYY Finereader 15 Corporate (Repack)

No quoteNo quote
No quote

4. Dưới đây là video hướng dẫn cài đặt và active phần mềm do bạn sugarkim làm :

cảm ơn bạn nhiều
 

Cozy82

Búa Gỗ
1. Chào các bạn, hôm nay mình share phần mềm ABBYY FINEREADER 15 CORPORATE, mình đã unlock full rồi. Bản này mình unlock sử dụng Lifetime luôn nha. Các bạn test rồi report coi còn lỗi gì không nhé.


2. Bản share lần trước mình tách rời phần cài đặt riêng và phần unlock riêng. Lần share này, để thuận tiện hơn cho các bạn trong việc cài đặt và unlock, mình đã tích hợp phần Setup và silient unlock vào 1 file Repack (2 in 1). Do đó, các bạn chỉ cần download file ABBYY FineReader Corporate (15.0.18.1494)_Repack.exe về. Sau đó chạy file này rồi ngồi rung đùi chờ unlock xong rồi dùng thôi nha. Ngoài ra không phải làm gì hết {big_smile}


3. Dưới đây là link download ABBYY Finereader 15 Corporate (Repack)

No quoteNo quote
No quote

4. Dưới đây là video hướng dẫn cài đặt và active phần mềm do bạn sugarkim làm :

Cảm ơn bạn rất nhiều !
 

hackimlong

Gà con
1. Chào các bạn, hôm nay mình share phần mềm ABBYY FINEREADER 15 CORPORATE, mình đã unlock full rồi. Bản này mình unlock sử dụng Lifetime luôn nha. Các bạn test rồi report coi còn lỗi gì không nhé.


2. Bản share lần trước mình tách rời phần cài đặt riêng và phần unlock riêng. Lần share này, để thuận tiện hơn cho các bạn trong việc cài đặt và unlock, mình đã tích hợp phần Setup và silient unlock vào 1 file Repack (2 in 1). Do đó, các bạn chỉ cần download file ABBYY FineReader Corporate (15.0.18.1494)_Repack.exe về. Sau đó chạy file này rồi ngồi rung đùi chờ unlock xong rồi dùng thôi nha. Ngoài ra không phải làm gì hết {big_smile}


3. Dưới đây là link download ABBYY Finereader 15 Corporate (Repack)

No quoteNo quote
No quote

4. Dưới đây là video hướng dẫn cài đặt và active phần mềm do bạn sugarkim làm :

thnaks
 
1. Chào các bạn, hôm nay mình share phần mềm ABBYY FINEREADER 15 CORPORATE, mình đã unlock full rồi. Bản này mình unlock sử dụng Lifetime luôn nha. Các bạn test rồi report coi còn lỗi gì không nhé.


2. Bản share lần trước mình tách rời phần cài đặt riêng và phần unlock riêng. Lần share này, để thuận tiện hơn cho các bạn trong việc cài đặt và unlock, mình đã tích hợp phần Setup và silient unlock vào 1 file Repack (2 in 1). Do đó, các bạn chỉ cần download file ABBYY FineReader Corporate (15.0.18.1494)_Repack.exe về. Sau đó chạy file này rồi ngồi rung đùi chờ unlock xong rồi dùng thôi nha. Ngoài ra không phải làm gì hết {big_smile}


3. Dưới đây là link download ABBYY Finereader 15 Corporate (Repack)

No quoteNo quote
No quote

4. Dưới đây là video hướng dẫn cài đặt và active phần mềm do bạn sugarkim làm :

1. Chào các bạn, hôm nay mình share phần mềm ABBYY FINEREADER 15 CORPORATE, mình đã unlock full rồi. Bản này mình unlock sử dụng Lifetime luôn nha. Các bạn test rồi report coi còn lỗi gì không nhé.


2. Bản share lần trước mình tách rời phần cài đặt riêng và phần unlock riêng. Lần share này, để thuận tiện hơn cho các bạn trong việc cài đặt và unlock, mình đã tích hợp phần Setup và silient unlock vào 1 file Repack (2 in 1). Do đó, các bạn chỉ cần download file ABBYY FineReader Corporate (15.0.18.1494)_Repack.exe về. Sau đó chạy file này rồi ngồi rung đùi chờ unlock xong rồi dùng thôi nha. Ngoài ra không phải làm gì hết {big_smile}


3. Dưới đây là link download ABBYY Finereader 15 Corporate (Repack)

No quoteNo quote
No quote

4. Dưới đây là video hướng dẫn cài đặt và active phần mềm do bạn sugarkim làm :

Ok bài viết hay cho dân văn phòng.
 
Top