youtube tv | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

youtube tv

  1. VNZ-NEWS

    Google YouTube TV bắt đầu chạy thử chức năng Multi -View, hỗ trợ phát cùng lúc tối đa bốn kênh

    Vn-Z.vn Ngày 16 tháng 03 năm 2023, Youtube cho biết họ đã cung cấp chức năng Muti View cho một số người dùng TV Google YouTube , đây là chức năng dịch vụ truyền hình được đánh giá cao , cho phép một số người dùng xem tối đa bốn kênh TV trên màn hình cùng một lúc. Trong giai đoạn thử nghiệm TV...
  2. VNZ-NEWS

    Youtube thay đổi mô hình quảng cáo mở rộng mảng truyền hình

    (Vn-Z.vn) Ngày 11 tháng 3 năm 2021, Theo giới truyền thông công nghệ quốc tế, YouTube đã công bố số liệu kinh doanh đến tháng 12/2020 cho thấy có 120 triệu người xem YouTube hoặc YouTube TV tại nhà trên màn hình TV. Được biết vào tháng 3 năm 2020, con số này là 100 triệu. YouTube cho...
Top