7.0 | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

7.0

  1. W

    [28/02/2024] WinRAR 7.0 đã hết phiên bản beta, đã có phiên bản cuối cùng

    WinRAR là một tiện ích lưu trữ hỗ trợ hoàn toàn các kho lưu trữ RAR và ZIP và có thể giải nén các kho lưu trữ CAB, ARJ, LZH, TAR, GZ, UUE, BZ2, JAR, ISO, 7Z, Z. Nó luôn tạo ra các kho lưu trữ nhỏ hơn so với đối thủ, tiết kiệm dung lượng ổ đĩa và chi phí truyền tải. WinRAR cung cấp cho bạn lợi...
  2. MrChef

    Desktop & Văn phòng PowerISO 7.0 + Key - Phần mềm tạo ổ đĩa ảo!

    PowerISO 7.0 là một phần mềm máy tính cực kỳ mạnh mẽ giúp bạn làm việc dễ dàng với các file ISO. Nó đóng vai trò như một ổ đĩa CD / DVD tạo thành 1 ổ đĩa ảo bên trong máy tính của bạn. Giúp bạn dễ dàng xử lý tập tin hình ảnh, cho phép bạn mở, trích xuất, ghi, tạo, chỉnh sửa, nén, mã hóa, tách và...
Top