Yếu tố quyết định tạo bảo kiếm | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Yếu tố quyết định tạo bảo kiếm

VNZ-ROAD

NEXTVNZ
9 thanh bảo kiếm nổi tiếng đạt độ tinh xảo, có thể bẻ cong 90 độ, không chỉ phụ thuộc vào vật liệu mà cần cả nước suối khi tôi luyện.

Continue reading...
 


Top