Hỏi/ Thắc mắc - Xoá lịch sử usb | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Hỏi/ Thắc mắc Xoá lịch sử usb

@sec0

Rìu Chiến Vàng Chấm
USB có lịch sử gì vậy b, cái này giờ mình mới biết luôn @@
Khi dùng máy tính cơ quan , gắn USB vào windows nó ghi lại các tiến trình , người quản lý khi kiểm tra sẽ biết là nhân viên nó gắn USB vào .
Người lập topic này lời lẽ ko đủ khi xem khiến ta ko hiểu , nên nhầm tưởng là ông 2 lơn 8
 

msnori

Rìu Sắt
Khi dùng máy tính cơ quan , gắn USB vào windows nó ghi lại các tiến trình , người quản lý khi kiểm tra sẽ biết là nhân viên nó gắn USB vào .
Người lập topic này lời lẽ ko đủ khi xem khiến ta ko hiểu , nên nhầm tưởng là ông 2 lơn 8
Cái này thì mình hiểu này, lúc đầu nghĩ lịch sử mà chủ topic nói kiểu như recently.
 

trung715a

Gà con
Khi dùng máy tính cơ quan , gắn USB vào windows nó ghi lại các tiến trình , người quản lý khi kiểm tra sẽ biết là nhân viên nó gắn USB vào .
Người lập topic này lời lẽ ko đủ khi xem khiến ta ko hiểu , nên nhầm tưởng là ông 2 lơn 8
Bác biết cách xoá không ạ! Chỉ e với
 

xdtuangiao

Rìu Bạc Đôi
Sao cơ quan lại phải làm như thế nhỉ? Nếu đã ko cho cắm usb thì để cổng kết nối usb làm gì? Làm thêm cái khóa việt tiệp khóa luôn khung case lại thế là chắc cú. Chứ ko có nhiều cách để lấy dữ liệu ra (kể cả máy có mạng hay ko có mạng).
 

thinhnhd1

Búa Gỗ
Tài khoản bị khóa
Nó liên quan đến nhiều thứ đâu chỉ dữ liệu bác ơi
virus cũng là vấn đề
ở chỗ em cổng usb chỉ có tác dụng sạc đt
 

CuongCao

Búa Gỗ Đôi
Sao cơ quan lại phải làm như thế nhỉ? Nếu đã ko cho cắm usb thì để cổng kết nối usb làm gì? Làm thêm cái khóa việt tiệp khóa luôn khung case lại thế là chắc cú. Chứ ko có nhiều cách để lấy dữ liệu ra (kể cả máy có mạng hay ko có mạng).
Không phải khó đâu cậu, một công ty có hệ thống lớn mà cứ cho cắm lung lung thì việc khắc phục các lỗi rất vất vả, và không phải nhân viên nào cũng ý thức được việc bảo vệ máy tính tránh các nội dung độc hại hay Virus lây từ USB sang, như công ty em, khóa luôn công USB, mọi nhân viên đều sử dụng quyền User khi Log vào máy tính làm việc, ai muốn sử dụng USB thì sẽ làm Form yêu cầu, quản lý ký vào thì IT mở qua cho sử dụng.
 

xdtuangiao

Rìu Bạc Đôi
Không phải khó đâu cậu, một công ty có hệ thống lớn mà cứ cho cắm lung lung thì việc khắc phục các lỗi rất vất vả, và không phải nhân viên nào cũng ý thức được việc bảo vệ máy tính tránh các nội dung độc hại hay Virus lây từ USB sang, như công ty em, khóa luôn công USB, mọi nhân viên đều sử dụng quyền User khi Log vào máy tính làm việc, ai muốn sử dụng USB thì sẽ làm Form yêu cầu, quản lý ký vào thì IT mở qua cho sử dụng.
Lớn như viettel mà nv như tôi vẫn cắm ầm ầm. Tự nv phải ý thức được pc là tài sản đã giao cho mình. Lỗi thì khổ mình chứ khổ ai. Nếu ko thì ai ti phải hỗ trợ cài pm diệt virus, bảo trì thường xuyên, sinh ra ông aiti để làm cảnh à? Ông đấy phải xây dựng cho mình kế hoạch cũng như lịch bảo trì máy cho cơ quan. Chịu trách nhiệm hướng dẫn nv sao lưu bạck up dữ liệu..... hết và đừng làm khó nv chúng tôi vì nhà sx họ sinh ra cái lỗ để cho chúng tôi đút. Bịt lại làm gì
 

@sec0

Rìu Chiến Vàng Chấm
Đèn nhà ai nấy sáng , trán của ai người đó sỉ
Mỗi nơi 1 quy chế ko nơi nào giống nơi nào , đừng tranh luận những cái khi mà biết chắc là ko đi đến đích
 


Top