Xin trợ giúp | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Xin trợ giúp

Kemda88

Gà con
Nhà em đang sử dụng máy chấm công Ronal Jack, phần mềm Wise Eye on 39.
Bây giờ em muốn tải dữ liệu xuống và Up load dữ liệu mình đã chỉnh sửa lên máy.
Bác nào có kinh nghiệm cho em xin tư vấn với ạ. Em xin cảm ơn
 
Mình thì không có xài nên không rành.
Bạnh liên hệ chổ bán máy nhờ họ tư vấn thử.
Thông thường dữ liệu chấm công mình thấy hay load về rồi xử lý bằng phần mềm , ít thấy ai đẩy lại dữ liệu lên máy.
Còn load thông tin người dùng : thông tin, vân tay, mã số .. rồi đẩy lên 1 máy chấm công khác thì oke. mình thấy làm được.
Mình có biết phần mềm này làm cái mình nói ở trên bạn tham khảo nhé,
Soft: Att2008_4.8.8_build157
 

tamthangia

Rìu Vàng Đôi
Bạn sửa dữ liệu tải xuống hay dữ liệu khác ?
Tải lên thì chỉ có id ,tên , vân tay .
Phòng ban , công ca và các phần khác sẽ dc nằm ở data . data sẽ lưu luôn cả mã kích hoạt , bạn sử dụng data khác đồng nghĩa phải kích hoạt lại , trong 1 năm bạn có thể kích hoạt onl , hết thời hạn chỉ mất tiền mới kích hoạt dc
 


Top