Xin hỗ trợ về active key Norton | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Xin hỗ trợ về active key Norton

luxifer

Gà con
Các bác ai biết cách fix lỗi này không ?
key hết hạn bấm vào renew nó vào trang web
Còn vào Help- Enter key thì nó hiện bắt update gì đây :(
 

Attachments

  • norton.jpg
    norton.jpg
    65.4 KB · Lượt xem: 19,373

luxifer

Gà con
Bạn tháo hết bản đang cài ra, xong tải bản mới về cài lại rồi active key khác xem sao?
bác có link down các bản của norton ko ?
Cho mình xin với
 

Long Sao


Junior Moderator
kas xài rồi, nó hay chặn linh tinh quá..
Mình cũng từng dùng Bitdefender, Avast, AVG, Kaspersky, Eset,....và cảm nhận các công cụ này thì Eset vẫn đầu bảng về độ nhanh mạnh. Nhưng mà từ khi thấy cái quả rối về vấn đề an ninh và thay đổi không gian làm việc chuyển đổi. Mình không chắc chuyển đổi như mình là tốt nhưng với mình bước chuyển khiến mình thấy ổn hơn và không dùng bất cứ AV nào cả nữa. lời khuyên cho bạn nên dùng Eset nhé.
 


Top