Xây trang trại điện mặt trời rộng bằng 20.000 sân bóng | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Xây trang trại điện mặt trời rộng bằng 20.000 sân bóng

VNZ-ROAD

NEXTVNZ
Trang trại điện mặt trời lớn nhất thế giới dự kiến sẽ truyền điện từ Australia tới Singapore qua đường dây cáp ngầm dài 3.800 km dưới biển.

Continue reading...
 


Top