Thông tin Game  World of Warcraft 9.0 hỗ trợ DXR/X Ray Tracing/Variable Rate Shading

Administrator
Thông tin được chia sẻ trên Reddit tiết lộ một số thông tin về phiên bản World of Warcraft , phiên bản 9.0 Shadow Kingdom sẽ hỗ trợ DXR, X Ray Tracing và Variable Rate Shading (VRS).

20200412_082538_794.jpg


Tài khoản Reddit này cũng chia sẻ phiên bản thử nghiệm của trò chơi đã kích hoạt các tính năng mới và bị treo. Variable Rate Shading (VRS)sau đó được tắt đi. Công nghệ tạo bóng tốc độ VRS có thể giúp giảm bớt gánh nặng của GPU , công nghệ này tập trung việc tạo đổ bóng cần thiết nhất trong các khu vực thích hợp nhất, từ đó cải thiện hiệu quả GPU. Các tính năng này cũng mới đối với DX12.

20200412_082614_263.jpg

 
  • Wow
TheDoctor Reactions: TheDoctor