Thảo luận - Windows 11 Enterprise G 24H2 build 26100.560 iso (recontruction) | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Thảo luận Windows 11 Enterprise G 24H2 build 26100.560 iso (recontruction)

tuannv1508

Rìu Chiến Chấm
Chào các bạn!

Hôm nay tôi giới thiệu với các bạn bản Windows Enterprise G 24H2 build 26100.560 được build theo phương pháp re-contruction.
Screenshot 2024-05-20 125136.png

- Bản win nhẹ, mượt, máy cổ core i5-2520M dùng HDD cũng chạy mượt
- Có Microsoft Store, không có Edge
- Không app rác, giữ lại vài app như: Camera (cho laptop), Paint, Calculator, SnippingTool, Photos
- Cập nhật được online nhưng không để tự động, muốn cập nhật thì vào Update
- Auto active kms38 400 năm
- Không cần bypass TPM 2.0

Lưu ý:
Bạn nào có "yêu cầu cao" về mục Index Control Option Panel (32bit) trong Control Panel và hiện page Activation thì không nên dùngLink có hiệu lực đến Chủ Nhật, ngày 26/5/2024
Gia hạn link tới ngày 31/5/2024
 
Sửa lần cuối:

moitinhdaukiss

Rìu Chiến Bạc Chấm
Bypass TPM file install.wim thôi bạn :D
VMWARE Pro 17xxxx có bypass, bác cài từ ISO vẫn được đây cháu, còn cài trên máy chủ chắc bị như cháu nói rồi:

2024-05-23-093944.png


2024-05-23-103222.png


2024-05-23-103409.png


2024-05-23-103622.png2024-05-23-103748.png


2024-05-23-104302.png

Update: chuyển sang SK thành công, có lại WD:

2024-05-23-112136.png

Vậy là nhớ nhằm rồi, khi cài trong bản VMWare mới nhất thì bị báo này, nhìn kỹ lại là bị báo cấu hình không phù hợp, bữa giờ cứ tưởng báo TPM.

1716513443911.png
 

lucbinh86

Rìu Sắt
Bác đang up thử đây cháu:

2024-05-23-112645.pngUpdate kết quả:

2024-05-23-120347.png
Hình như bản G và các bản Special Edition 24H2 của bạn @tuannv1508 ko có Copilot sẵn bên gốc phải, nãy có thử cài bản LTSC Leak 26100.1 có sẵn Copilot luôn, nhưng dung lượng chưa cài gì hết mà đã chiếm gần 20GB với bản Leak
1716514689878.png
 

tuannv1508

Rìu Chiến Chấm
Hình như bản G và các bản Special Edition 24H2 của bạn @tuannv1508 ko có Copilot sẵn bên gốc phải, nãy có thử cài bản LTSC Leak 26100.1 có sẵn Copilot luôn, nhưng dung lượng chưa cài gì hết mà đã chiếm gần 20GB với bản Leak
Xem phần đính kèm 59508
Tắt Copilot đi rồi, bạn
Copilot trả lời xàm xí không à
 

vastax2003

Gà con
Chào các bạn!

Hôm nay tôi giới thiệu với các bạn bản Windows Enterprise G 24H2 build 26100.560 được build theo phương pháp re-contruction.
Xem phần đính kèm 59336
- Bản win nhẹ, mượt, máy cổ core i5-2520M dùng HDD cũng chạy mượt
- Có Microsoft Store, không có Edge
- Không app rác, giữ lại vài app như: Camera (cho laptop), Paint, Calculator, SnippingTool, Photos
- Cập nhật được online nhưng không để tự động, muốn cập nhật thì vào Update
- Auto active kms38 400 năm
- Không cần bypass TPM 2.0

Lưu ý:
Bạn nào có "yêu cầu cao" về mục Index Control Option Panel (32bit) trong Control Panel và hiện page Activation thì không nên dùng


*** Hidden text: cannot be quoted. ***

Link có hiệu lực đến Chủ Nhật, ngày 26/5/2024
Hidden text, you need have 3 reaction, now you have 0 reaction.
 

vastax2003

Gà con
Chào các bạn!

Hôm nay tôi giới thiệu với các bạn bản Windows Enterprise G 24H2 build 26100.560 được build theo phương pháp re-contruction.
Xem phần đính kèm 59336
- Bản win nhẹ, mượt, máy cổ core i5-2520M dùng HDD cũng chạy mượt
- Có Microsoft Store, không có Edge
- Không app rác, giữ lại vài app như: Camera (cho laptop), Paint, Calculator, SnippingTool, Photos
- Cập nhật được online nhưng không để tự động, muốn cập nhật thì vào Update
- Auto active kms38 400 năm
- Không cần bypass TPM 2.0

Lưu ý:
Bạn nào có "yêu cầu cao" về mục Index Control Option Panel (32bit) trong Control Panel và hiện page Activation thì không nên dùng


*** Hidden text: cannot be quoted. ***

Link có hiệu lực đến Chủ Nhật, ngày 26/5/2024
Hidden text, you need have 3 reaction, now you have 0 reactio
 
Hi guys!

Today I introduce to you the Windows Enterprise G 24H2 build 26100.560 built using the re-contruction method.
Xem phần đính kèm 59336
- The win version is lightweight, smooth, the core i5-2520M machine using HDD also runs smoothly
- There's Microsoft Store, there's no Edge
- No junk apps, keep some apps such as: Camera (for laptop), Paint, Calculator, SnippingTool, Photos
- Update can be online but not automatic, if you want to update, go to Update
- Auto active kms38 400 years
- No need to bypass TPM 2.0

Note:
Those who have "high requirements" for the Index Control Option Panel (32bit) in Control Panel and currently have an Activation page should not use it


Hidden text: cannot be quoted. ***

Link is valid until Sunday, May 26, 2024
Hi guys!

Today I introduce to you the Windows Enterprise G 24H2 build 26100.560 built using the re-contruction method.
Xem phần đính kèm 59336
- The win version is lightweight, smooth, the core i5-2520M machine using HDD also runs smoothly
- There's Microsoft Store, there's no Edge
- No junk apps, keep some apps such as: Camera (for laptop), Paint, Calculator, SnippingTool, Photos
- Update can be online but not automatic, if you want to update, go to Update
- Auto active kms38 400 years
- No need to bypass TPM 2.0

Note:
Those who have "high requirements" for the Index Control Option Panel (32bit) in Control Panel and currently have an Activation page should not use it


Hidden text: cannot be quoted. ***

Link is valid until Sundaforgive
 
Chào các bạn!

Hôm nay tôi giới thiệu với các bạn bản Windows Enterprise G 24H2 build 26100.560 được build theo phương pháp re-contruction.
Xem phần đính kèm 59336
- Bản win nhẹ, mượt, máy cổ core i5-2520M dùng HDD cũng chạy mượt
- Có Microsoft Store, không có Edge
- Không app rác, giữ lại vài app như: Camera (cho laptop), Paint, Calculator, SnippingTool, Photos
- Cập nhật được online nhưng không để tự động, muốn cập nhật thì vào Update
- Auto active kms38 400 năm
- Không cần bypass TPM 2.0

Lưu ý:
Bạn nào có "yêu cầu cao" về mục Index Control Option Panel (32bit) trong Control Panel và hiện page Activation thì không nên dùng


*** Hidden text: cannot be quoted. ***

Link có hiệu lực đến Chủ Nhật, ngày 26/5/2024
Hidden text, you need have 3 reaction, now you have 2 reaction
 


Top