Thảo luận - Windows 11 23H2 build 22631.2787 iso file - All language Direct ISO | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Thảo luận Windows 11 23H2 build 22631.2787 iso file - All language Direct ISO

LivelCarla

Rìu Chiến Vàng

Windows 11 23H2 build 22631.2787 iso file​


1696085182805.png


Microsoft cung cấp Windows 11 23H2 build 22631.2361 (KB5030310) trong kênh xem trước bản phát hành. Mặc dù đây vẫn được coi là bản cập nhật cho phiên bản 22H2 nhưng nó bao gồm nhiều tính năng dự kiến sẽ có trong phiên bản 23H2. (Bây giờ bạn có thể nhận bản cập nhật này trên Kênh ổn định với các hướng dẫn sau.

Tải xuống - All language Direct ISO:
Windows 11 23H2 build 22631.2787 iso file
Windows 11 23H2 build 22631.2361 iso file
 
Sửa lần cuối:

luvbe3

Búa Đá Đôi
direct link cho các bác chuột bạch !!!

direct link : Releasing Windows 11 Insider Preview 23H2 : En x64
 
Sửa lần cuối:

@sec0

Rìu Chiến Vàng Chấm
 

tuanvant

Gà con
Cám ơn bạn. Chút làm về mình cài
 

hiennx2k4

Búa Gỗ
Đây chỉ là bản thử nghiệm (Preview) nên tính ổn định chưa tốt. Anh em lưu ý khi dùng. Hoặc nên chờ bản nâng cấp chính thức có thể trong tháng 10 này.
 


Top