Vừa ra mắt, OnLive đã rầm rộ “tuyển quân” cho LCK 2023, cơ hội trở thành streamer chuyên nghiệp của nhà đài VTVcab | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Vừa ra mắt, OnLive đã rầm rộ “tuyển quân” cho LCK 2023, cơ hội trở thành streamer chuyên nghiệp của nhà đài VTVcab

VNZ-ROAD

NEXTVNZ
Với mục tiêu tối ưu hóa tính năng và trải nghiệm người dùng, nền tảng livestream OnLive thông báo tuyển streamer tham gia bình luận giải đấu LCK trong giai đoạn Closed Beta Test, với phần thưởng hấp dẫn lên đến 100 triệu đồng.

Continue reading...
 


Top