Vụ kêu gọi cựu học sinh đóng 15 triệu/lớp dịp thành lập: Yêu cầu rút kinh nghiệm | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Vụ kêu gọi cựu học sinh đóng 15 triệu/lớp dịp thành lập: Yêu cầu rút kinh nghiệm

VNZ-ROAD

NEXTVNZ
Vụ kêu gọi cựu học sinh đóng 15 triệu/lớp dịp thành lập: Yêu cầu rút kinh nghiệmSở GD-ĐT Thanh Hóa đã yêu cầu Trường THPT Nông Cống 1 rút kinh nghiệm trong việc kêu gọi xã hội hóa theo kiểu 'ấn định' đóng góp cho ngày kỷ niệm thành lập trường.

Continue reading...
 


Top