Vinh danh 40 công trình Sáng tạo Khoa học công nghệ Việt Nam 2019 | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Vinh danh 40 công trình Sáng tạo Khoa học công nghệ Việt Nam 2019

VNZ-ROAD

NEXTVNZ
Công trình, giải pháp kỹ thuật có tính mới, tính thực tiễn cao được trao giải, trong đó giải Nhất nhận thưởng 80 triệu đồng, gấp đôi so với năm 2018.

Continue reading...
 


Top