Vietlott SMS đã trả thưởng bao nhiêu tiền cho người chơi? | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Vietlott SMS đã trả thưởng bao nhiêu tiền cho người chơi?

VNZ-ROAD

NEXTVNZ
Vietlott SMS đã trả thưởng bao nhiêu tiền cho người chơi?
Sau hơn 2 năm đi vào hoạt động, kênh phân phối xổ số qua điện thoại chính thống của Vietlott với ứng dụng hỗ trợ Vietlott SMS đã có hơn 990 nghìn tài khoản tham gia dự thưởng. Theo thống kê, đã có hàng triệu vé số điện toán trúng thưởng khi mua qua kênh điện thoại với số tiền thưởng lên đến hơn 960 tỷ đồng.

Xem tiếp...
 


Top