Việt Nam lọt top 10 thế giới về lĩnh vực này, dự báo đạt 1 tỷ USD vào năm 2025 | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Việt Nam lọt top 10 thế giới về lĩnh vực này, dự báo đạt 1 tỷ USD vào năm 2025

VNZ-ROAD

NEXTVNZ
Việt Nam lọt top 10 thế giới về lĩnh vực này, dự báo đạt 1 tỷ USD vào năm 2025
Trung tâm dữ liệu tại Việt Nam được đánh giá là một trong 10 thị trường phát triển nhanh nhất trên thế giới với quy mô dự báo đạt 1 tỷ USD vào năm 2025.

Xem tiếp...
 


Top