Hướng dẫn - (Video) Windows 7-8-8.1-10 Professional chạy siêu mượt và dùng vĩnh cửu không lỗi cho tới khi hỏng PC | Page 3 | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Hướng dẫn (Video) Windows 7-8-8.1-10 Professional chạy siêu mượt và dùng vĩnh cửu không lỗi cho tới khi hỏng PC

NGHEO

Rìu Chiến Bạc
Bác phải dung usb cứu hộ của Anhdv, boot vào UEFI, bản Win10PEx64, chọn CMD runs as admin và type các lệnh theo hướng dẫn của cháu bắt đầu từ:

Diskpart: select vdisk file =..........
attach vdisk
list disk
select disk...
exit

Sau đó từ X:\windows\system32> I:\WIN\setup.exe

Cài đặt bản Win10-1903 thành công rồi cháu, boot vào lên bình thường như video của cháu vậy, với bệnh nghề nghiệp của Bác thì Bác cứ muốn xem từ BCD của Bootice nó hiện ra sao, dưới đây là mấy hình của nó đây:

Xem phần đính kèm 3827


Xem phần đính kèm 3828


Xem phần đính kèm 3829Xem phần đính kèm 3830


Xem phần đính kèm 3831Xem phần đính kèm 3832

Check lại từ partition chứa VHDX thì Bác thấy size của nó như sau:

Xem phần đính kèm 3833

Còn đây là Win VHDX, size của nó.

Xem phần đính kèm 3834Lúc làm thì Bác chọn Dynamic và size là 50GB, mình chỉ dung có trên 20Gb mà sao bên pv chứa nó hiện hết 50Gb vậy cháu?
Bác đã thử chống phân mảnh chưa?
 

Hoang Duch2

Rồng Đỏ
Cháu cũng thấy lạ.
Bởi Windows 10 Pro chạy trên VHDX của cháu thì Size cháu lại không chú ý.
Cháu cài xong Win 8.1 Pro thì chú ý để làm VIDEO lên mới thấy rõ Size của nó.
Vì cháu phải xóa bỏ để lấy chỗ cài Win 8.1 Pro để làm VIDEO lên không chụp ảnh lại được rồi.
Rỗi cháu cài lại để kiểm tra.
Cháu bổ xung lại một số chú ý cho bài viết rồi. Bác xem lại nhé.

Bác đã xem phần bổ sung rồi cháu, đây là hình khi chọn defrag:

3835
 

NGHEO

Rìu Chiến Bạc
Các loại đĩa cứng ảo
Ba loại tệp VHDX có thể được tạo bằng cách sử dụng các công cụ quản lý đĩa:
 • Kích thước cố định. Một VHDX có kích thước cố định là một tệp được phân bổ cho kích thước của đĩa ảo. Ví dụ: nếu bạn tạo một đĩa cứng ảo có kích thước 2 gigabyte (GB), hệ thống sẽ tạo một tệp lưu trữ có kích thước khoảng 2 GB. Hình ảnh đĩa cứng cố định được khuyến nghị cho các máy chủ sản xuất và làm việc với dữ liệu khách hàng. Đề xuất cho các máy chủ sản xuất, để tăng hiệu suất và giúp bảo vệ dữ liệu người dùng
 • Tự động mở rộng. VHDX mở rộng động là một tệp lớn bằng dữ liệu thực tế được ghi vào nó tại bất kỳ thời điểm nào. Khi nhiều dữ liệu được ghi, tệp sẽ tự động tăng kích thước. Ví dụ: kích thước của tệp sao lưu đĩa cứng 2 GB ảo ban đầu khoảng 2 megabyte (MB) trên hệ thống tệp máy chủ. Khi dữ liệu được ghi vào hình ảnh này, nó sẽ phát triển với kích thước tối đa là 2 GB.
 • Sự khác biệt. Một hình ảnh đĩa cứng khác biệt mô tả một sửa đổi của hình ảnh cha mẹ. Loại hình ảnh đĩa cứng này không độc lập; nó phụ thuộc vào một hình ảnh đĩa cứng khác để có đầy đủ chức năng. Hình ảnh đĩa cứng gốc có thể là bất kỳ loại hình ảnh đĩa cứng nào được đề cập, bao gồm cả hình ảnh đĩa cứng khác biệt.
Lưu ý các chức năng sau với khởi động gốc:
 • Khởi động tự nhiên từ VHD có sẵn trong Windows 7 Enterprise, Windows 7 Ultimate và tất cả các phiên bản Windows Server 2008 R2.
 • Khi bạn thực hiện khởi động riêng, các phân vùng hệ thống tệp có trong VHD sẽ tự động được đính kèm và các khối ảo được hiển thị.
 • Khởi động gốc hỗ trợ cả ba loại tệp VHD: cố định, mở rộng động và khác biệt. Khi bạn khởi động tự nhiên từ tệp VHD mở rộng động, VHD sẽ tự động được mở rộng đến kích thước tối đa. Nếu khối lượng máy chủ vật lý của tệp VHD không có đủ dung lượng đĩa trống cho kích thước tối đa của VHD mở rộng động, quá trình khởi động sẽ thất bại.
 • Khởi động tự nhiên được hỗ trợ trên các máy tính có phần sụn dựa trên BIOS hoặc dựa trên UEFI.
 

Hoang Duch2

Rồng Đỏ
Các loại đĩa cứng ảo
Ba loại tệp VHDX có thể được tạo bằng cách sử dụng các công cụ quản lý đĩa:
 • Kích thước cố định. Một VHDX có kích thước cố định là một tệp được phân bổ cho kích thước của đĩa ảo. Ví dụ: nếu bạn tạo một đĩa cứng ảo có kích thước 2 gigabyte (GB), hệ thống sẽ tạo một tệp lưu trữ có kích thước khoảng 2 GB. Hình ảnh đĩa cứng cố định được khuyến nghị cho các máy chủ sản xuất và làm việc với dữ liệu khách hàng. Đề xuất cho các máy chủ sản xuất, để tăng hiệu suất và giúp bảo vệ dữ liệu người dùng
 • Tự động mở rộng. VHDX mở rộng động là một tệp lớn bằng dữ liệu thực tế được ghi vào nó tại bất kỳ thời điểm nào. Khi nhiều dữ liệu được ghi, tệp sẽ tự động tăng kích thước. Ví dụ: kích thước của tệp sao lưu đĩa cứng 2 GB ảo ban đầu khoảng 2 megabyte (MB) trên hệ thống tệp máy chủ. Khi dữ liệu được ghi vào hình ảnh này, nó sẽ phát triển với kích thước tối đa là 2 GB.
 • Sự khác biệt. Một hình ảnh đĩa cứng khác biệt mô tả một sửa đổi của hình ảnh cha mẹ. Loại hình ảnh đĩa cứng này không độc lập; nó phụ thuộc vào một hình ảnh đĩa cứng khác để có đầy đủ chức năng. Hình ảnh đĩa cứng gốc có thể là bất kỳ loại hình ảnh đĩa cứng nào được đề cập, bao gồm cả hình ảnh đĩa cứng khác biệt.
Lưu ý các chức năng sau với khởi động gốc:
 • Khởi động tự nhiên từ VHD có sẵn trong Windows 7 Enterprise, Windows 7 Ultimate và tất cả các phiên bản Windows Server 2008 R2.
 • Khi bạn thực hiện khởi động riêng, các phân vùng hệ thống tệp có trong VHD sẽ tự động được đính kèm và các khối ảo được hiển thị.
 • Khởi động gốc hỗ trợ cả ba loại tệp VHD: cố định, mở rộng động và khác biệt. Khi bạn khởi động tự nhiên từ tệp VHD mở rộng động, VHD sẽ tự động được mở rộng đến kích thước tối đa. Nếu khối lượng máy chủ vật lý của tệp VHD không có đủ dung lượng đĩa trống cho kích thước tối đa của VHD mở rộng động, quá trình khởi động sẽ thất bại.
 • Khởi động tự nhiên được hỗ trợ trên các máy tính có phần sụn dựa trên BIOS hoặc dựa trên UEFI.
Bây giờ Bác sẽ cài các phần mềm cần thiết, sau đó sẽ move bản này sang nơi khác và thử tạo lại ban Win 7 có usb 3.0, kết quả sẽ báo lại sau nha cháu. Khuya lắm rồi, cháu nên đi nghỉ đi, chúc cháu có một giấc ngủ ngon.
 

NGHEO

Rìu Chiến Bạc
Bác phải dung usb cứu hộ của Anhdv, boot vào UEFI, bản Win10PEx64, chọn CMD runs as admin và type các lệnh theo hướng dẫn của cháu bắt đầu từ:

Diskpart: select vdisk file =..........
attach vdisk
list disk
select disk...
exit

Sau đó từ X:\windows\system32> I:\WIN\setup.exe

Cài đặt bản Win10-1903 thành công rồi cháu, boot vào lên bình thường như video của cháu vậy, với bệnh nghề nghiệp của Bác thì Bác cứ muốn xem từ BCD của Bootice nó hiện ra sao, dưới đây là mấy hình của nó đây:

Xem phần đính kèm 3827


Xem phần đính kèm 3828


Xem phần đính kèm 3829Xem phần đính kèm 3830


Xem phần đính kèm 3831Xem phần đính kèm 3832

Check lại từ partition chứa VHDX thì Bác thấy size của nó như sau:

Xem phần đính kèm 3833

Còn đây là Win VHDX, size của nó.

Xem phần đính kèm 3834Lúc làm thì Bác chọn Dynamic và size là 50GB, mình chỉ dung có trên 20Gb mà sao bên pv chứa nó hiện hết 50Gb vậy cháu?
Cháu đã tìm thấy nguyên nhân:
Lưu ý khi chạy Windows Setup trong Windows PE:
 • Bạn có thể sử dụng các phiên bản 32 bit của Windows PE và Windows Setup để cài đặt các phiên bản Windows 64 bit. Để biết thêm thông tin, hãy xem Thiết lập nền tảng được hỗ trợ của Windows và Triển khai đa nền tảng .
 • Mặc dù Windows PE hỗ trợ đĩa động, nhưng Windows Setup thì không. Nếu bạn cài đặt Windows vào một đĩa động được tạo trong Windows PE, các đĩa động sẽ không khả dụng trong Windows.
 

NGHEO

Rìu Chiến Bạc
Bây giờ Bác sẽ cài các phần mềm cần thiết, sau đó sẽ move bản này sang nơi khác và thử tạo lại ban Win 7 có usb 3.0, kết quả sẽ báo lại sau nha cháu. Khuya lắm rồi, cháu nên đi nghỉ đi, chúc cháu có một giấc ngủ ngon.
Bác cài Windows 8.1 Pro, đĩa cứng ảo tạo sẵn trong Windows 10 và CMD chạy từ WinRE trên ổ cứng sẽ đạt hiệu quả mong muốn dễ nhất.
Cháu đi ngủ đây.
Chúc Bác vui vẻ.
 

Hoang Duch2

Rồng Đỏ
Báo tin vui với cháu là Bác đã tạo thành công bản Win7-Ultimate dạng VHD, nếu tạo với VHD, FIXED SIZE thì mình phải lưu ý chổ này:

3838


Lúc đầu làm Bác không để cho nó chạy hết nên bị lỗi cháu à.

Còn phải làm thêm các thao tác sau nữa thì mới cài vô được:

3839Click vô Initialize ta có hình dưới:

3840Máy của Bác là ổ GPT nên Bác chọn GPT hình trên và nó trở thành Basic disk như hình dưới.

3841


Check lại từ diskpart:

3842Sau đó vào WinPE, click vào folder WIN đã chép sẵn file ISO của bản Win 7 có thêm driver USB 3.0, chon setup.exe và chạy luôn, Bác chọn Ultimate vì hôm qua làm đã có thông báo rồi:


FROM-WIN-7-2-2019-05-05_143046.pngChọn đúng Disk của nó:

FROM-WIN-7-3-2019-05-05_143046.png
Bị thông báo lỗi rồi đây cháu, xem kỹ lại thì nó báo sẽ không có hardware hổ trợ, cái này không lo vì Bác có giải pháp rồi:


FROM-WIN-7-4-2019-05-05_143046.png
Nhấn OK và chọn Next, vẫn cài bình thường:

initialize-disk-7-2019-05-05_153214.png
Nó chạy hơi lâu và vẫn restart Ok, mouse và keyboard vẫn hoạt động tốt, vào tới màn hình chính thức thì nó hiện cái thông báo Unsupported Hardware, lúc này mình sẽ chạy cái này để có thể update được.

initialize-disk-8-2019-05-05_153214.pngCái wufuc này nếu bạn nào cần thì tôi sẽ gửi cho. Hiện tại bản VHD này còn thiếu driver Net và một số file system, cái này thì Bác dùng double driver, restore lại bản backup của bản Win7-Ultimate đã có trong phân vùng khác của máy:

initialize-disk-9-2019-05-05_153214.png


3843Hình tại partition I:

3844


Hình từ Bootice và file BCD:

BCD-2019-05-05_194007.png


Còn cái hình Defragment đây:

3846Bác làm theo cách của Bác, không theo hướng dẫn như video của cháu, nhưng nhờ có video đó mà Bác mới biết làm mấy bản này. Tiếc là bản Win7 này hơi cũ thành ra sẽ phải update rất nhiều đây. Một lần nữa Bác cảm ơn cháu nhé. Bác chúc cháu và gia đình luôn an vui, sức khoẻ và hạnh phúc.
 
Sửa lần cuối:

NGHEO

Rìu Chiến Bạc
Báo tin vui với cháu là Bác đã tạo thành công bản Win7-Ultimate dạng VHD, nếu tạo với VHD, FIXED SIZE thì mình phải lưu ý chổ này:

Xem phần đính kèm 3838

Lúc đầu làm Bác không để cho nó chạy hết nên bị lỗi cháu à.

Còn phải làm thêm các thao tác sau nữa thì mới cài vô được:

Xem phần đính kèm 3839


Click vô Initialize ta có hình dưới:

Xem phần đính kèm 3840


Máy của Bác là ổ GPT nên Bác chọn GPT hình trên và nó trở thành Basic disk như hình dưới.

Xem phần đính kèm 3841

Check lại từ diskpart:

Xem phần đính kèm 3842


Sau đó vào WinPE, click vào folder WIN đã chép sẵn file ISO của bản Win 7 có thêm driver USB 3.0, chon setup.exe và chạy luôn, Bác chọn Ultimate vì hôm qua làm đã có thông báo rồi:


FROM-WIN-7-2-2019-05-05_143046.pngChọn đúng Disk của nó:

FROM-WIN-7-3-2019-05-05_143046.png
Bị thông báo lỗi rồi đây cháu, xem kỹ lại thì nó báo sẽ không có hardware hổ trợ, cái này không lo vì Bác có giải pháp rồi:


FROM-WIN-7-4-2019-05-05_143046.png
Nhấn OK và chọn Next, vẫn cài bình thường:

initialize-disk-7-2019-05-05_153214.png
Nó chạy hơi lâu và vẫn restart Ok, mouse và keyboard vẫn hoạt động tốt, vào tới màn hình chính thức thì nó hiện cái thông báo Unsupported Hardware, lúc này mình sẽ chạy cái này để có thể update được.

initialize-disk-8-2019-05-05_153214.pngCái wufuc này nếu bạn nào cần thì tôi sẽ gửi cho. Hiện tại bản VHD này còn thiếu driver Net và một số file system, cái này thì Bác dùng double driver, restore lại bản backup của bản Win7-Ultimate đã có trong phân vùng khác của máy:

initialize-disk-9-2019-05-05_153214.png


Xem phần đính kèm 3843


Hình tại partition I:

Xem phần đính kèm 3844

Hình từ Bootice và file BCD:

BCD-2019-05-05_194007.png


Còn cái hình Defragment đây:

Xem phần đính kèm 3846


Bác làm theo cách của Bác, không theo hướng dẫn như video của cháu, nhưng nhờ có video đó mà Bác mới biết làm mấy bản này. Tiếc là bản Win7 này hơi cũ thành ra sẽ phải update rất nhiều đây. Một lần nữa Bác cảm ơn cháu nhé. Bác chúc cháu và gia đình luôn an vui, sức khoẻ và hạnh phúc.
Bác cảm nhận Windows chạy thế nào?
Máy cháu cài vào thấy chạ̣y rất nhanh, tài nguyên chiếm dụng ít
 

Hoang Duch2

Rồng Đỏ
Bác cảm nhận Windows chạy thế nào?
Máy cháu cài vào thấy chạ̣y rất nhanh, tài nguyên chiếm dụng ít

Đúng rồi cháu, chạy nhanh lắm. Giờ Bác có được một bản 10.vhdx và bản 7.vhd. dùng chắc đủ rồi, lười thử 8.1. Cài Win7 cực hơn Win10, phải làm thêm nhiều tao tác quá. Bác nhớ lại cách đây 5 năm, lúc đó tạo bản VHD trên USB thôi cháu, boot từ usb cũng hơi khó đó.
 

NGHEO

Rìu Chiến Bạc
Mình cũng hay dùng cách cài win vào file VHD để test các bản win mới tù thời win7 đến giờ. Nói chung chạy win theo cách này thì hiệu xuất thấp hơn so với bình thường chỉ khoảng 2-5%, rất tốt.
Cảm ơn chủ topic, thêm một bài viết rất hữu ích.
Các bạn chuyên gia rồi lên ngại ngồi để viết bài hướng dẫn mọi người chưa thạo máy tính vì không đủ thời gian.
Mình viết bài với tính chất người mới biết hướng dẫn người chưa biết lên hơi tỉ mỉ, dài dòng.
Mình dùng PowerPoint 2019 làm VIDEO.
Chưa có thời gian đi học cách sử dụng phần mềm dựng VIDEO.
 

Hoang Duch2

Rồng Đỏ
Các bạn chuyên gia rồi lên ngại ngồi để viết bài hướng dẫn mọi người chưa thạo máy tính vì không đủ thời gian.
Mình viết bài với tính chất người mới biết hướng dẫn người chưa biết lên hơi tỉ mỉ, dài dòng.
Mình dùng PowerPoint 2019 làm VIDEO.
Chưa có thời gian đi học cách sử dụng phần mềm dựng VIDEO.

Bác mới cài lại Win 1903 cho laptop cũ của con bác, không biết cháu làm kiểu gì mà trong system information từ C nó chứa tới gần 30GB file, làm cho bản Win 7 biến thành size 70GB, mới đầu tim mãi không ra, sau phải nhờ tới soft Glary disk explorer thì mới thấy. Bây giờ cài sang Win 10-1903 thấy chạy ổn, máy này các ổ dữ liệu còn nhiều, thế nào Bác cũng test thêm VHD hay VHDX và test kèm thêm vụ turn Bitlocker on, máy này ổ cứng là MBR, để xem kết quả thế nào nha cháu.
 

NGHEO

Rìu Chiến Bạc
Bác mới cài lại Win 1903 cho laptop cũ của con bác, không biết cháu làm kiểu gì mà trong system information từ C nó chứa tới gần 30GB file, làm cho bản Win 7 biến thành size 70GB, mới đầu tim mãi không ra, sau phải nhờ tới soft Glary disk explorer thì mới thấy. Bây giờ cài sang Win 10-1903 thấy chạy ổn, máy này các ổ dữ liệu còn nhiều, thế nào Bác cũng test thêm VHD hay VHDX và test kèm thêm vụ turn Bitlocker on, máy này ổ cứng là MBR, để xem kết quả thế nào nha cháu.
Cháu cài nó cứ chỉ là 20GB thôi.
Nếu Bác lưu File VHDX ở ổ C của máy chủ thì dung lượng ổ C sẽ tăng cao.
Nếu Bác lưu File VHDX sang ổ khác thì nó không có tăng thêm.
Bác bật BitLocker thì khi Online mặc định các ổ đó sẽ bị ẩn đi, tránh rất nhiều việc mất và hỏng dữ liệu.
Khi Bác bật BitLocker tốt nhất là đặt chế độ chỉ mở khoá được trong WIndows 10 ấy.
 

NGHEO

Rìu Chiến Bạc
Bác mới cài lại Win 1903 cho laptop cũ của con bác, không biết cháu làm kiểu gì mà trong system information từ C nó chứa tới gần 30GB file, làm cho bản Win 7 biến thành size 70GB, mới đầu tim mãi không ra, sau phải nhờ tới soft Glary disk explorer thì mới thấy. Bây giờ cài sang Win 10-1903 thấy chạy ổn, máy này các ổ dữ liệu còn nhiều, thế nào Bác cũng test thêm VHD hay VHDX và test kèm thêm vụ turn Bitlocker on, máy này ổ cứng là MBR, để xem kết quả thế nào nha cháu.
Nếu máy cũ thì Bác lên cài Win 10 làm OS của máy chủ và cài Win 7 hay Win 8.1 để dùng thì chuẩn nhất luôn.
 

Hoang Duch2

Rồng Đỏ
Cháu cài nó cứ chỉ là 20GB thôi.
Nếu Bác lưu File VHDX ở ổ C của máy chủ thì dung lượng ổ C sẽ tăng cao.
Nếu Bác lưu File VHDX sang ổ khác thì nó không có tăng thêm.
Bác bật BitLocker thì khi Online mặc định các ổ đó sẽ bị ẩn đi, tránh rất nhiều việc mất và hỏng dữ liệu.
Khi Bác bật BitLocker tốt nhất là đặt chế độ chỉ mở khoá được trong WIndows 10 ấy.
Để Bác nói lại rõ ràng hơn nha cháu, tức là con của Bác nó có một cái máy laptop cũ không dùng đến, nó cho Bác muốn làm gì thì làm, máy của cháu đang cài bản Win 7x64, size của bản đó là 70GB trong khi Bác check các folder download không thấy gì, documents cũng trống, Windows old cũng không có vậy thì nó làm gì mà size lên tới 70GB cho bản Win? Dùng thêm cái soft Glary Disk Explorer check thì ra là trong cái folder System Information nó có chứa rất nhiều folder với các dãy số và tổng số size gần tới 30GB, không biết nguyen nhân từ đâu, thế nên Bác mới bỏ cái Win đó đi và cài lại bản Win10-1903 vào đó cháu. Bây giờ sẽ thử Win 7 VHD, Bác không bao giờ cho bản VHD vào cùng với C đâu cháu, các ổ dữ liệu khác còn trống quá nhiều thì mình tạo VHD từ đó, save vào C làm gì cho thêm nặng máy và như cháu đã nói turn cái Bitlocker lên với C thì cho VHD vào C là điều không thể được. Không hiểu Bác có nghĩ sai ý của cháu không?
 
Top