Nhờ tư vấn - Về việc mod bios hay sử dụng main gốc? | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Nhờ tư vấn Về việc mod bios hay sử dụng main gốc?

Hi mọi người!
_ Anh Em cho mình hỏi, mình chuẩn bị mở tiệm net (sau dịch sẽ xúc tiên). Mình định build cấu hình coffee lake, cho mình hỏi mod bios (mod để chạy CPU, cụ thể ở đây là chạy I3-9100F hoặc I5-9400F) các main có chip set từ dòng kaby lake – skype lake (VD H110…) lên hay sử dụng main chạy được coffee lake luôn (VD: H310, B365…..).
_ Mình biết là không nên mod bios. Vì như vậy, nó sẽ tốt cho các linh kiện, ổn định hơn và tiện sau này nâng cấp. Nhưng mấy main Kaby lake – skype lake nó rẽ hơn nhiều và mình làm phòng net thì ít nhất phải có 20 máy như thế này (hoặc có thể 10 máy vip hơn mình sử dụng main này). Vì vậy bài toán đầu tư thu hồi vốn cũng quan trọng không kém.
_ Mình đang phân vân nên mong các bro cho mình ý kiến (có thể cho mình biết về ưu/ nhược điểm luôn thì càng tốt).
Xin cảm ơn
 

caniquyvnz

Rìu Bạc
tinh chỉnh nó củng là một cách khá hay và tiện dụng {byebye}.,cái này cần có những member đả,đang sử dụng mô hình giống bạn kiểm chứng.

tuy nhiên theo quan điểm của mình thì ( 1 khi bước ra làm ăn , cơm gạo..) thì càng chắc càng tốt
ví dụ như đang chạy cái máy 1 báo anh ơi....:(, cái tý nửa máy 5 báo anh... ới {pudency}
cái tí nửa máy 19 báo anh ời ! phải mệt không? và đó là hiện tại còn tương lai thì chắc khách đi hết vì hệ thống cứ trục trặc miết. KHUYÊN BẠN KHÔNG NÊN TINH CHỈNH.:cool:
 
tinh chỉnh nó củng là một cách khá hay và tiện dụng {byebye}.,cái này cần có những member đả,đang sử dụng mô hình giống bạn kiểm chứng.

tuy nhiên theo quan điểm của mình thì ( 1 khi bước ra làm ăn , cơm gạo..) thì càng chắc càng tốt
ví dụ như đang chạy cái máy 1 báo anh ơi....:(, cái tý nửa máy 5 báo anh... ới {pudency}
cái tí nửa máy 19 báo anh ời ! phải mệt không? và đó là hiện tại còn tương lai thì chắc khách đi hết vì hệ thống cứ trục trặc miết. KHUYÊN BẠN KHÔNG NÊN TINH CHỈNH.:cool:
[/QUOT
cam on bac! ma tai no re nen cung khong biet sao! tai dau tu 1 main thi no k sao! chu 20-30 main cung nhieu tien
 


Top