Hỏi/ Thắc mắc - Về card NVIDIA | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Hỏi/ Thắc mắc Về card NVIDIA

vinhcdnd895

Búa Gỗ Đôi
Chào các bác, cho e hỏi chút: e nhu cầu dùng máy chỉ để onl, các thao tác văn phòng, không chơi game thì có cần thiết bật card NVIDIA không? và tắt đi có nhẹ máy hơn nhiều không. Thanks các bác
 

carl353

Búa Đá
không dùng thì cứ để đó thôi cần gì tắt, trừ khi bạn tháo nó ra chứ tắt thì cũng mất kg nào đâu mà nhẹ máy, chrome có xài gpu đó. {confident}

bạn hãy hình dung bình thường cái cpu chả cần phải phải quan tâm đến những việc mà con card của bạn đảm nhiệm, giờ tự dưng nó phải cõng thêm đống việc mà trước kia thằng khác làm, thì liệu nó có "nhẹ" như bạn nghĩ không?

Mình không thực sự rành mọi việc sẽ diễn ra chính xác thế nào, chỉ suy luận thế thôi {adore}
 

Handrf

Kiếm đá
tuỳ vào hiệu quả sử dụng năng lượng của iGPU và VGA của bạn. nếu dùng văn phòng bình thường iGPU xử dụng ít điện hơn, mát hơn thì dùng iGPU, tắt VGA k thì ngược lại
 


Top