Hỏi/ Thắc mắc - Về Boot menu? | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Hỏi/ Thắc mắc Về Boot menu?

quadensatgai

Rìu Sắt
Có thể do bạn tạo usb boot bị lỗi rồi. Bạn vào BIOS tắt bớt mấy cái kia đi
 


Top