Hỏi/ Thắc mắc - Vào bios setting Laptop NEC? - VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Hỏi/ Thắc mắc Vào bios setting Laptop NEC?

donaltqt89

Búa Đá
Bác nào gặp con Lap này rồi chỉ giáo mình phát. Tiếng Nhật đọc không được, bấm hết các key rồi cũng không vào. Tks các bác

Mã máy NEC LY 750. hình key bên dưới
 
Top