Văn Lâm nói gì về trận thua đáng quên trước Hà Nội, 4 lần vào lưới nhặt bóng? | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Văn Lâm nói gì về trận thua đáng quên trước Hà Nội, 4 lần vào lưới nhặt bóng?

VNZ-ROAD

NEXTVNZ
Văn Lâm nói gì về trận thua đáng quên trước Hà Nội, 4 lần vào lưới nhặt bóng?Tối 17/7, Văn Lâm xuất phát với tấm băng đội trưởng của Bình Định và nhận được sự kỳ vọng lớn từ người hâm mộ. Tuy nhiên, đây lại trở thành trận đấu đáng quên với nam thủ môn khi anh 4 lần phải vào lưới nhặt bóng.

Continue reading...
 


Top