Nhờ tư vấn - Vấn đề liên quan login account trên AVG? | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Nhờ tư vấn Vấn đề liên quan login account trên AVG?

PhamHuySang

Gà con
Nhờ a/e trong cộng đồng chia sẻ và hướng dẫn giúp mình.
Vấn đề:
Mình dùng con Android Xperia có tích hợp AVG Protection và cập nhật trên CHplay (thậm chí có download thử AVG Seciruty Internet trên CHplay) nhưng khi vào tính năng Anti-Theft có yêu cầu đăng nhập vào tài khoản my.avg.com thì báo lỗi kết nối như hình.
Lưu ý: mình đăng nhập my.avg.com trên trình duyệt web máy tính/điện thoại đều ok.

Mọi người hướng dẫn giúp mình cách xử lý nhé. Thanks!
 

Attachments

  • _20200403_143454.JPG
    _20200403_143454.JPG
    79.6 KB · Lượt xem: 10,212

Administrator

Administrator
Lỗi này liên quan đến hệ thống của AVG.
Mạng quốc tế đang có sự cố nên có thể việc kết nối với server AVG ko ổn định
 


Top