Chia sẻ - (UPDATED 3.6.11) Adguard Premium Mod - Chặn 99% quảng cáo trên thiết bị Android 17.12.2020 | Page 2 | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Chia sẻ (UPDATED 3.6.11) Adguard Premium Mod - Chặn 99% quảng cáo trên thiết bị Android 17.12.2020

thanhly7479

Gà con
Adguard Premium bản mới nhất 3.6.1, đã có chặn quảng cáo trên youtube. Mở youtube, chọn video và bấm chia sẻ, rồi chọn Adguard, xem hết quảng cáo.
 
bản này xài ổn nhưng chỉnh ngôn ngữ sang tiếng việt nó không hiển thị hết. tiếng anh còn nhiều quá
 
Top