Hỏi/ Thắc mắc - Update Windows 10 từ 20H2 lên 21H1/21H2 không được | Page 2 | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Hỏi/ Thắc mắc Update Windows 10 từ 20H2 lên 21H1/21H2 không được

rockmandk

Gà con
Em mò dựng WSUS qua 1 máy có internet để update lên được rồi
Cảm ơn các bác ạ
1660961965191.png
 


Bài Viết Mới

Top