Ứng dụng AI truy xuất nguồn gốc nông sản | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Ứng dụng AI truy xuất nguồn gốc nông sản

VNZ-ROAD

NEXTVNZ
Một mã truy xuất nguồn gốc chất lượng và đạt tiêu chuẩn cần cho thấy độ an toàn về các hợp chất, thời gian cách ly phân bón, thuốc trừ sâu của nông sản.

Continue reading...
 


Top