Giới thiệu phim - Underwater (2020) - Kẻ Săn Mồi Biển Sâu | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Giới thiệu phim Underwater (2020) - Kẻ Săn Mồi Biển Sâu

anhkt

Búa Gỗ Đôi


C16 | 1h 35min | Action, Drama, Horror | 10 January 2020 (Vietnam)
Director: William Eubank
Writers: Brian Duffield (screenplay by), Adam Cozad (screenplay by)
Stars: Kristen Stewart, Vincent Cassel, T.J. MillerKẻ Săn Mồi Biển Sâu xoay quanh một nhóm kĩ sư dầu khí làm việc tại dàn khoan, trong một nhiệm vụ khắc phục sự cố tại chân của dàn khoan ở đáy biển, nhóm kĩ sư phát hiện tính mạng của bản thân bị đe doạ bởi một sinh vật bí ẩn.Mã giới thiệu phim:
Mã:
M5ITCYIFBYPD
 

trantrinh1902

Búa Đá Đôi
Xem không có đã, như kiểu đạo diễn muốn làm thêm phần 2 hay gì đó. Không nhiều thông tin về loài quái vật được show ra
 


Top