Chia sẻ - Understanding And Using English Grammar 5th Edition (Lasted) | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Chia sẻ Understanding And Using English Grammar 5th Edition (Lasted)

KickAss

❀ ❀ ❀
Hướng dẫn ngữ pháp tiếng Anh dễ hiểu nhất thế giới của tác giả nổi tiếng Betty Schrampfer Azar, 5th Edition.
 • Ví dụ cụ thể
 • Giải thích dễ hiểu
 • Bảng có màu, đẹp
 • File audio đính kèm
grammar-01.png

* Mời bạn tải:


Enjoy.

Gợi ý: TOEIC Test - 600 essential words, 3rd Edition
 
Sửa lần cuối:

Rycher20

Búa Gỗ
1. Hướng dẫn văn phạm tiếng Anh dễ hiểu nhất thế giới của tác giả nổi tiếng Betty Schrampfer Azar (3th và 5th Edition).
 • Cơ bản đến nâng cao
 • Hình minh họa sinh động
 • Ví dụ cụ thể, dễ hiểu
 • Bảng có màu, đẹp
 • File audio đính kèm
Understanding-and-Using-English-Grammar.png

2. Các bạn có điều kiện thì mua sách ủng hộ tác giả nhé. Hoặc comment hay ho để topic không lạc... trôi.

No quote


Enjoy.
Cảm ơn bạn nhé!
 

raymondle

Búa Gỗ Đôi
Cảm ơn bác nhiều
 

taidauden

Búa Gỗ Đôi
1. Hướng dẫn văn phạm tiếng Anh dễ hiểu nhất thế giới của tác giả nổi tiếng Betty Schrampfer Azar (3th và 5th Edition).
 • Cơ bản đến nâng cao
 • Hình minh họa sinh động
 • Ví dụ cụ thể, dễ hiểu
 • Bảng có màu, đẹp
 • File audio đính kèm
Understanding-and-Using-English-Grammar.png

2. Các bạn có điều kiện thì mua sách ủng hộ tác giả nhé. Hoặc comment hay ho để topic không lạc... trôi.

No quote


Enjoy.
thanks a lot...
 


Top