Tuần lễ chống bắt nạt học đường tại Asian School | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Tuần lễ chống bắt nạt học đường tại Asian School

VNZ-ROAD

NEXTVNZ
Tuần lễ chống bắt nạt học đường tại Asian School Với ‘bức tường của sự tử tế’, mini game, tuần lễ phim... học sinh Trường Quốc tế Á Châu (Asian School) có nhiều trải nghiệm thú vị về xây dựng môi trường học tập an toàn, thân thiện, nói không với bạo lực học đường.

Continue reading...
 


Top