Chia sẻ - Truy cập nhanh hàng loạt thiết lập Windows - VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Chia sẻ Truy cập nhanh hàng loạt thiết lập Windows

KickAss

Rìu Sắt Đôi
GodMode "Chế độ thần thánh" trong Windows.

1. Ngoài màn hình Desktop > Tạo folder mới, với tên là:

Mã:
GodMode.{ED7BA470-8E54-465E-825C-99712043E01C}

2. Double click vào icon giống Control Panel vừa mới được tạo ra (từ folder mới nói trên) để truy cập hàng loạt thiết lập Windows:Enjoy.
 
Sửa lần cuối:

meebo

Rìu Sắt
Đã thử và thành công.
Dùng thủ thuật này trên windows 8 đở phải mò mẩm với giao diện stupid của nó biết bao nhiêu.
 
Top