Trung Quốc nhập khẩu lượng chip nhiều kỷ lục | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Trung Quốc nhập khẩu lượng chip nhiều kỷ lục

VNZ-ROAD

NEXTVNZ
Lo ngại giống Huawei, nhiều công ty Trung Quốc đang tích trữ chip, khiến lượng nhập khẩu chip vào Trung Quốc trong tháng 9 cao nhất lịch sử nước này.

Continue reading...
 


Top