Hướng Dẫn Game - [Trợ giúp] Bị chặn máy ảo không chơi được game!! | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Hướng Dẫn Game [Trợ giúp] Bị chặn máy ảo không chơi được game!!

hoangluanict

Gà con
Xin kình chào toàn thể ace trên diễn đàn! Kính chúc ace một ngày làm việc hiệu quả!
Qua topic này nhờ ace giúp đỡ chút ạ!
Chẳng là em có chơi game TLBB server Tình Kiếm 2 nhưng bên đó họ chặn không cho chơi máy ảo có thông báo như hình ạ!
Untitled.jpg

Vậy kính mong ace có kinh nghiệm trong việc vượt chặn máy ảo hướng dẫn em với ạ! Chân thành cảm ơn các bác!
 

chau2018

Búa Gỗ Đôi
lấy file game.exe của sv khác copy bỏ game mục bin r chạy game thử xem nhớ cùng phiên bản là dc
 

nghqua

Rìu Sắt Đôi
tắt máy ảo, vào folder lưu máy ảo tìm file có đuôi .vmx , chuột phải open with.... chọn notepad, sau đó thêm dòng này vào cuối:
Mã:
monitor_control.restrict_backdoor = “true”
mà khả năng cao là fix cách này rồi :rolleyes:
 


Top