Trai vằn xâm hại làm tắc đường ống nước | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Trai vằn xâm hại làm tắc đường ống nước

VNZ-ROAD

NEXTVNZ
Nhà chức trách hạt Lincolnshire đang tìm cách hạn chế sự lan rộng của một loài trai sinh sản nhanh, có thể ảnh hưởng đến động vật hoang dã và làm nghẽn đường ống nước.

Continue reading...
 
Top