Topic báo danh thành viên Vn-zoom | Page 202 | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Topic báo danh thành viên Vn-zoom

phatgiao247

Gà con
Nickname: phatgiao247
Nickname: phatgiao247
Nơi sống: Đà Nẵng
Thời gian online VN-Zoom: 30p-1h/ngày
Chuyên môn: Content Writer
 

hieu7314

Búa Gỗ
Nickname vn-z.vn: hieu7314
Nơi sống: Thanh Hóa
Thời gian online VN-Zoom: ~2h/ ngày.
Chuyên môn: IT chuyên soi gái!
 

thanhtai77

Gà con
Nickname: thanhtai77
Nickname: thanhtai77
Nơi sống: TPHCM
Thời gian online VN-Zoom: 1-2 giờ
Chuyên môn: Văn phòng
 

chibaodbk

Gà con
Nickname: chibaodbk
Nickname: chibaodbk
Nơi sống: Hồ Chí Minh
Thời gian online VN-Zoom: Giờ hành chính
Chuyên môn: Điện tử
 

npdh2497

Gà con
Nickname: VN-Zoom.com -> không có
Nickname: VN-Z.vn -> npdh2497
Nơi sống: Khánh Hòa
Thời gian online VN-Zoom: thỉnh thoảng
Chuyên môn: chia sẻ những gì mình biết
 
Chào anh em,

Mình lập topic này để anh em đăng ký làm thành viên báo danh, có nhiều mục đích cho việc này ví dụ: Xem tài khoản thật hay ảo, mời sử dụng thử phiên bản VN-Zoom mới, tham dự các sự kiện công nghệ, tổ chức offline, cafe công nghệ, các hoạt động từ thiện...vv Rất nhiều.

Tiêu đề mẫu:
Nickname: thanh toan 16
Nickname: thanh toan 16
Nơi sống: Đà Nẵng
Thời gian online VN-Zoom: tuỳ ngày 3-5t
Chuyên môn: tìm hiểu thêm
 
Nickname: Thanhphonghrb
Nickname: Thanhphonghrb
Nơi sống: Hà Nội
Thời gian online VN-Zoom: tuỳ ngày 1-2t
Chuyên môn: XD
 
Nickname VN-Zoom.com: gaconsatthu
Nickname VN-Z.vn: chuotsatthu
Nơi sống: Lâm Đồng
Thời gian online VN-Zoom: 2 - 3h
Chuyên môn: thích đủ thứ.
 

PhongPTP

Gà con
Nickname: PhongPTP
Nickname: PTP
Nơi sống: TPHCM
Thời gian online VN-Zoom: 30p-1h/ngày
Chuyên môn: IT System
 

Axddxa123

Gà con
Nickname cũ: axddxa123
Nickname mới giữ nguyên
Nơi sống: Hải Phòng
 

ManhA0

Gà con
Nickname: ManhA0
Nickname: ManhA0
Nơi sống: Hà Nội
Thời gian online VN-Zoom: tuỳ ngày 2-3t
Chuyên môn: Mỗi thứ một ít.
 

Giaolang

Búa Gỗ Đôi
Nickname: VN-Zoom.com: lâu quá nên quên
Nickname: VN-Z.vn: Giaolang
Nơi sống: nơi trồng Dừa nhiều nhất VN
Thời gian online VN-Zoom: 1h/ngày
Chuyên môn: như tên tài khoản
 

Haimie

Gà con
Nickname: VN-Zoom.com: Haimie
Nickname: VN-Z.vn: Haimie
Nơi sống: Sài gòn
Thời gian online VN-Zoom: 1-2h
Chuyên môn: lang thang
 

MinhDuc0503

Gà con
Nickname: MinhDuc0503
Nickname: MinhDuc0503
Nơi sống: Sài gòn
Thời gian online VN-Zoom: thỉnh thoảng
Chuyên môn: IT
 

thuuuha

Gà con
Nickname VN-Zoom.com: thuuuha
Nickname VN-Zoom.org: thuuuha
Nơi sống: Hà Nội;
Thời gian online VN-Zoom: 19h đến 21h;
Chuyên môn: Devops.
 

thulm

Gà con
Nickname: VN-Zoom.com p3veus
Nickname: VN-Z.vn thulm
Nơi sống: Tiền Giang
Thời gian online VN-Zoom: không nhớ
Chuyên môn: nông nghiệp :D cũng khá là liên quan
 

alonen01

Gà con
nick vn-z.vn: alonen01
nơi sống: hà nội
Thời gian online: ko cố định
Chuyên môn: nói phét
 

quocgiap0212

Gà con
Nickname: quocgiap0212
Nickname: quocgiap0212
Nơi sống: Hà Nội
Thời gian online VN-Zoom: mới
Chuyên môn: Xây dựng
 


Top