Tôm hùm đất tự nhân bản xâm chiếm nghĩa trang Bỉ | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Tôm hùm đất tự nhân bản xâm chiếm nghĩa trang Bỉ

VNZ-ROAD

NEXTVNZ
Nghĩa trang Schoonselhof ở thành phố Antwerp bị hàng trăm con tôm hùm đất vân cẩm thạch chiếm cứ trong những vũng nước và dòng suối trên nền đất.

Continue reading...
 


Top