Tổ chức Mỹ kêu gọi 'ngưng tạo nghiệp' với động vật | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Tổ chức Mỹ kêu gọi 'ngưng tạo nghiệp' với động vật

VNZ-ROAD

NEXTVNZ
Cơ quan phát triển quốc tế Mỹ (USAID) tung chiến dịch truyền thông mang màu sắc tâm linh tại Việt Nam, kêu gọi bảo vệ loài voi và tê tê.

Continue reading...
 
Top