Tìm thấy tổ ong bắp cày 'sát thủ' đầu tiên ở Mỹ - VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Tìm thấy tổ ong bắp cày 'sát thủ' đầu tiên ở Mỹ

NEXTVNZ

NEXTVNZ
Bộ Nông nghiệp Bang Washington hôm 23/10 báo cáo phát hiện tổ ong bắp cày khổng lồ châu Á đầu tiên ở Blaine, gần biên giới Canada.

Continue reading...
 
Top