Hỏi/ Thắc mắc - Tìm cách khắc phục "lỗi" tải video định dạng .ts của IDM? | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Hỏi/ Thắc mắc Tìm cách khắc phục "lỗi" tải video định dạng .ts của IDM?

tuan77

Búa Gỗ
Tình hình là ở 1 số trang video bây giờ, ví dụ ae hay dùng nhất là p***hub hay xvi*** thì IDM tải về luôn là file video định dạng .ts (nếu tải bằng cốc cốc ra trực tiếp mp4 luôn)
Nhược điểm thằng .TS là tua video khá giật, load chậm. Up lên zalo hay fb cũng bất tiện
E đăng thread này lên để các cao thủ vào luận lỗi, cùng tìm cách khắc phục, vì tải phim về xem muốn tua nó giật cho tung óc thấy khó chịu quá :(
 

DatVl

Búa Đá
Ông thử xoá đuôi .ts trong Downloads -> Options -> File Types của IDM xem
 

Hinun97

Ở đâu khó có Hinun
Thành viên BQT
Các trang sử dụng streaming HLS. IDM tải nó chỉ biết ghép thành ts thôi. Muốn trơn tru thì có 2 cách:
1. Là sử dụng các soft download tự động mux thành mp4 cho bạn.
2. Sử dụng ffmpeg download & xử lý luôn.
 

tamthangia

Rìu Vàng Đôi
lúc cái khung download hiện ra thì bạn chọn nơi lưu thì đổi tên file thành abcxyz.mp4 nha
 

sport9x

Búa Gỗ
Tình hình là ở 1 số trang video bây giờ, ví dụ ae hay dùng nhất là p***hub hay xvi*** thì IDM tải về luôn là file video định dạng .ts (nếu tải bằng cốc cốc ra trực tiếp mp4 luôn)
Nhược điểm thằng .TS là tua video khá giật, load chậm. Up lên zalo hay fb cũng bất tiện
E đăng thread này lên để các cao thủ vào luận lỗi, cùng tìm cách khắc phục, vì tải phim về xem muốn tua nó giật cho tung óc thấy khó chịu quá :(
Các trang sử dụng streaming HLS. IDM tải nó chỉ biết ghép thành ts thôi. Muốn trơn tru thì có 2 cách:
1. Là sử dụng các soft download tự động mux thành mp4 cho bạn.
2. Sử dụng ffmpeg download & xử lý luôn.
 


Top