TikTok thử nghiệm chatbot trí tuệ nhân tạo | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

TikTok thử nghiệm chatbot trí tuệ nhân tạo

VNZ-ROAD

NEXTVNZ
TikTok thử nghiệm chatbot trí tuệ nhân tạo Không nằm ngoài xu hướng, TikTok đang thử nghiệm chatbot AI có tên Tako tại một số thị trường chọn lọc, giải đáp các câu hỏi khác nhau cho người dùng hoặc đề xuất nội dung mới.

Xem tiếp...
 


Top