Thương hiệu điện máy có chất lượng Nhật Bản, giá thành hợp lý dành cho người Việt | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Thương hiệu điện máy có chất lượng Nhật Bản, giá thành hợp lý dành cho người Việt

VNZ-ROAD

NEXTVNZ
Thương hiệu điện máy có chất lượng Nhật Bản, giá thành hợp lý dành cho người Việt
Theo báo cáo của PwC Quý I/2023, 38% người tiêu dùng Việt Nam cho biết sẽ cắt giảm chi tiêu trong việc mua sản phẩm điện máy vì thấy không cần thiết và giá cả cao. Mặc dù vậy, vẫn có một thương hiệu điện máy chất lượng Nhật Bản, giá thành hợp lý với những sản phẩm đáp ứng được nhu cầu thiết yếu của người tiêu dùng Việt, là một lựa chọn đáng được cân nhắc.

Xem tiếp...
 


Top