Thua Alcaraz ở chung kết Wimbledon, Djokovic bật khóc | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Thua Alcaraz ở chung kết Wimbledon, Djokovic bật khóc

VNZ-ROAD

NEXTVNZ
Thua Alcaraz ở chung kết Wimbledon, Djokovic bật khócThất bại trong trận chung kết và chưa thể cân bằng kỷ lục 8 lần vô địch Wimbledon của Roger Federer, Novak Djokovic không cầm được những giọt nước mắt trong lúc phát biểu sau trận đấu.

Continue reading...
 


Top