Thủ tướng khuyên người khởi nghiệp chấp nhận thử sai | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Thủ tướng khuyên người khởi nghiệp chấp nhận thử sai

VNZ-ROAD

NEXTVNZ
Trong phiên đối thoại chiều 27/11, Thủ tướng với thanh niên và doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo có thể thất bại nhưng hãy chấp nhận thử sai.

Continue reading...
 
Top