Hướng dẫn - Thủ thuật để tag 1 người bất kỳ trên facebook | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Hướng dẫn Thủ thuật để tag 1 người bất kỳ trên facebook

oanhbrit

Búa Gỗ Đôi
Chắc hẳn bạn đã gặp trường hợp muốn tag một ai đó trên facebook nhưng không được hoặc không chính xác. Thủ thuật dưới đây của bạn Nguyễn Nam Long từ nhóm J2Team sẽ giúp bạn có thể tag một người bất kỳ, thậm chí cả Page, Group

tagfacebook.jpg

Áp dụng tốt cả trên điện thoại, lưu ý làm trên trình duyệt

Đầu tiên là cần lấy ID, rồi tag họ bằng ID, nếu ai biết cách lấy rồi có thể bỏ qua 5 bước đầu

- Đăng nhập Facebook trên trình duyệt bằng đường link m.facebook.com
- Vào trang cá nhân của họ
tagfacebook2.jpg

- Ấn vào dấu 3 chấm bên phải (ảnh 2)

tagfacebook3.jpg

- Chuột phải (Trên điện thoại là ấn và giữ) vào mục chặn rồi bấm vào sao chép địa chỉ liên kết - copy link address (ảnh 3)
- Link vừa rồi sẽ có dạng này: https://m.facebook.com/privacy/touc...9482,"profile_id":100003880469096,"action":6}
- ID Facebook của họ sẽ là 100003880469096
- Vào bài đăng (bình luận) bạn cần tag. Lưu ý vẫn dùng trình duyệt điện thoại. VD: https://m.facebook.com/groups/j2team.community/permalink/898250343840420/

tagfacebook4.jpg

- Tag họ như sau: @[id:0] (ảnh 4)
tagfacebook5.jpg

Như ảnh cuối

Cái này áp dụng cho cả việc tag người lạ nên các bạn thoải mái nhé


Nguồn Nguyễn Nam Long facebook.com/groups/j2team.community
 

khanhthien258

Búa Gỗ
Mấy ông bán hàng tag linh tinh. Ai tag mình bán hàng là mình kéo tool report cho họ checkpoint thì thôi {brick}
tool mắc k bạn?
 


Top