Thiết bị điều chế dược chất hỗ trợ chẩn đoán ung thư xương | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Thiết bị điều chế dược chất hỗ trợ chẩn đoán ung thư xương

VNZ-ROAD

NEXTVNZ
Thiết bị do nhóm nghiên cứu Trung tâm Chiếu xạ Hà Nội chế tạo có thể tạo dược chất phóng xạ 18F-NaF trong 12,5 phút, giúp rút ngắn thời gian chẩn bệnh.

Continue reading...
 


Top