Thiết bị điện gia dụng sẽ đọc được ý nghĩ của người dùng | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Thiết bị điện gia dụng sẽ đọc được ý nghĩ của người dùng

VNZ-ROAD

NEXTVNZ
Các chuyên gia dự báo tác thiết bị điện gia dụng thông minh sẽ có khả năng đọc nhu cầu và tự hoạt động dựa trên thói quen của người dùng.

Continue reading...
 

thuyanbui

Rìu Chiến Vàng Chấm
Thì lại áp dụng công nghệ AI thôi vì đây là xu hướng phát triển mà, không có gì lạ.
 


Top