Thiên thạch xóa sổ khủng long như thế nào? | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Thiên thạch xóa sổ khủng long như thế nào?

VNZ-ROAD

NEXTVNZ
Nghiên cứu mới cho thấy bụi ô nhiễm phun ra trực tiếp từ miệng hố va chạm mới là nguyên chính dẫn đến sự tuyệt chủng của khủng long.

Continue reading...
 


Top