Khuyến mãi - ThemeForest - Miễn Phí 4 Theme Wordpress bản quyền trị giá $250 | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Khuyến mãi ThemeForest - Miễn Phí 4 Theme Wordpress bản quyền trị giá $250

Cloud

Administrator
Tháng 10 này, ThemeForest có nhiều chương trình tặng theme bản quyền cực hấp dẫn. Dưới đây là các theme bạn quyền mà bạn có thể tải ngay. Các theme này được đánh giá khá tốt bởi người dùng.

Summer - Surf Beach Grunge - Blog & Shop

Blog Way Plus – Minimal WordPress Blog Theme (45$)

ROWE Mobile Theme for WordPress (30$)

Slova - Business Responsive WordPress Theme


Tải toàn bộ tại đây: https://themeforest.net/free/wordpress-themes
 


Top