Khuyến mãi - ThemeForest - Miễn Phí 4 Theme Wordpress bản quyền trị giá $250 | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Khuyến mãi ThemeForest - Miễn Phí 4 Theme Wordpress bản quyền trị giá $250

Cloud

Administrator
Tháng 10 này, ThemeForest có nhiều chương trình tặng theme bản quyền cực hấp dẫn. Dưới đây là các theme bạn quyền mà bạn có thể tải ngay. Các theme này được đánh giá khá tốt bởi người dùng.

Summer - Surf Beach Grunge - Blog & Shop

Blog Way Plus – Minimal WordPress Blog Theme (45$)

ROWE Mobile Theme for WordPress (30$)

Slova - Business Responsive WordPress Theme


Tải toàn bộ tại đây: https://themeforest.net/free/wordpress-themes
 
Hàng tuần hay tháng gì đấy Themeforest thường tặng 1 theme Free. Tuần này free Theme The Job Board đó ad. Tải tại: https://themeforest.net/item/thejobs-job-board-template/15383160
Đâu có free đâu bác nhỉ
 


Top