Hỏi/ Thắc mắc - Thêm Quyền Admin Cho User | Page 2 | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Hỏi/ Thắc mắc Thêm Quyền Admin Cho User

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

haxoma

Rìu Vàng
Thường thì mình sẽ lock luôn user local trên máy khi join domain. Ai tự ý "phá hoại" khi bị phát hiện sẽ ăn biên bảng xử lý. User local không có quyền gì với cái user domain đâu khởi cần tìm hiểu đở mất thời gian.
tức là user local vẫn tồn tại song song với user domain khi cần dùng vẫn có thể sign out đổi qua dùng đúng không bác @sugarkim?
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Top