Thêm 3 trường đại học ở Hà Nội công bố điểm sàn năm 2023 | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Thêm 3 trường đại học ở Hà Nội công bố điểm sàn năm 2023

VNZ-ROAD

NEXTVNZ
Thêm 3 trường đại học ở Hà Nội công bố điểm sàn năm 2023Trường ĐH Công nghệ Giao thông vận tải, ĐH Hà Nội và ĐH Kiến trúc vừa công bố điểm sàn đăng ký xét tuyển đại học chính quy năm 2023 theo phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT.

Continue reading...
 


Top